10 tháng đầu năm 2022, Hà Nội nhập siêu 19,8 tỷ USD

xuất nhập khẩu HÀ NỘI
11:03 - 31/10/2022
10 tháng đầu năm 2022, Hà Nội nhập siêu 19,8 tỷ USD
0:00 / 0:00
0:00

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố đạt 47,8 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 14 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 33,8 tỷ USD. Như vậy, tính đến hết tháng 10, Hà Nội đã nhập siêu 19,8 tỷ USD.

Cụ thể, 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 14 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 10,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 6,6 tỷ USD, tăng 17,7%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tăng mạnh so với cùng kỳ như hàng dệt, may đạt 2,2 tỷ USD, tăng 21,6%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt gần 2 tỷ USD, tăng 22%; máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 1,7 tỷ USD, tăng 1,7%; xăng dầu đạt 996 triệu USD, tăng 88,5%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 717 triệu USD, tăng 19,4%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội 10 tháng đạt 33,8 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27,4 tỷ USD, tăng 25,5%; khu vực FDI đạt 6,4 tỷ USD, tăng 4,6%.

Tính riêng tháng 10, kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như máy móc thiết bị, phụ tùng; xăng dầu; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện…

Một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ như sắt, thép, kim loại, sản phẩm hóa chất.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 trên địa bàn thành phố sẽ tăng từ 6% - 8% so với thực hiện năm 2022.

Để hoàn thành mục tiêu này, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh để doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng tốt nhất trong hoàn cảnh mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng chính sách đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phù hợp với hoàn cảnh mới.

Tin liên quan

Đọc tiếp

CPI tháng 11/2022 của Hà Nội giảm 0,46%

CPI tháng 11/2022 của Hà Nội giảm 0,46%

Theo Cục thống kê TP Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 giảm 0,46% so với tháng trước. CPI bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng cao dịp cuối năm.