BaF chốt danh sách trả cổ tức bằng bằng cổ phiếu vào ngày 10/5

BaF Việt Nam
20:00 - 09/05/2022
Doanh thu BaF đi lùi trong quý I/2022. Ảnh: BaF
Doanh thu BaF đi lùi trong quý I/2022. Ảnh: BaF
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã: BAF - sàn HOSE) chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu.

Theo kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu của BaF, 10/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia cổ tức với tỷ lệ 45% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, công ty cũng thực hiện chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 39%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 39 cổ phiếu mới. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức và thưởng cổ phiếu lên tới 84%.

Quý I/2022: Lợi nhuận đi lùi nhưng vẫn tăng đầu tư vào các công ty con

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2022 của BaF vừa công bố cho thấy công ty này đã trải qua một quý đi lùi so cả về lợi nhuận và doanh thu.

Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng của BaF chỉ đạt 1.581 tỷ đồng, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước (doanh thu thuần quý I/2021 là 2.508 tỷ đồng). Nguyên nhân do doanh thu bán nông sản của công ty giảm 46,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.070 tỷ đồng về còn 1.244,6 tỷ đồng và chiếm 80,9% tổng doanh thu.

Trong quý I/2022, giá vốn bán hàng của công ty đã giảm gần 50% so với cùng kỳ 2021 chỉ còn 1.444 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 13,3 lần (từ 218 triệu đồng lên 2,9 tỷ đồng). Nhưng quý này BaF lại có thêm 1 khoản phát sinh chi phí lãi vay gần 2,4 tỷ đồng, đồng thời chi phí bán hàng cũng tăng gần 6 lần so với quý trước lên 9,5 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 14% so với đầu năm, (tăng từ 1.208 tỷ đồng lên 1.039 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 11% lên 17,8 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BaF chỉ còn 110,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,4% so với 115,9 tỷ đồng của quý I/2021. Sau khi cân đối các khoản thu, chi và thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty được ghi nhận ở mức 87,9 tỷ đồng, đi lùi 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy lợi nhuận và doanh thu đều có sự giảm sút nhưng một điểm sáng trong thống kê nguồn vốn của BaF là sự giảm mạnh 37,4% các khoản nợ phải trả (từ 4.029 tỷ đồng xuống còn 2.525 tỷ đồng). Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhiều nhất, đã giảm gần 50% còn 1.954 tỷ đồng. Khoản nợ này tập trung trả cho các công ty con và đối tác liên kết của BaF.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của BaF giảm 24% so với đầu năm (tương ứng giảm tới 1.307,8 tỷ đồng về còn 4.149,4 tỷ đồng). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.303,6 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 566,3 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong quý này, công ty vẫn duy trì các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 57,1 tỷ đồng và tiếp tục tăng 14,7% các khoản đầu tư tài chính dài hạn lên 817,6 tỷ đồng, trong đó nhằm vào các công ty con trong mảng chăn nuôi và 2 công ty liên doanh (CTCP Siba Food Việt Nam và Venture Company Limited).

Trước đó, 2021 đã ghi nhận một năm doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng đột biến của BaF, khi doanh thu đạt 10.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 321,83 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,9% và tăng 602,2% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2022, công ty đã đăng ký thêm một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của BaF, công ty đặt đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm, BaF mới hoàn thành 21,8% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/5, cổ phiếu BaF đang ở mức 29.850 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan

Đọc tiếp