Bộ Tài chính: Sẵn sàng phương án nhân sự cho UBCK trong mọi tình huống

Tài chính Việt Nam
17:00 - 18/05/2022
Bộ Tài chính: Sẵn sàng phương án nhân sự cho UBCK trong mọi tình huống
0:00 / 0:00
0:00
Đối với cá nhân bị kỷ luật do có sai phạm tại Ủy ban Chứng khoán , Bộ Tài chính khẳng định sẽ luôn chủ động, có phương án thay thế và các giải pháp để đảm bảo thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn.

Chiều 18/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động thị trường chứng khoán và cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán. Kết quả kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại, yếu kém, thậm chí khuyết điểm của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ. Quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

Theo đó, Thứ trưởng Chi nhấn mạnh cá nhân nào có những khuyết điểm, vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã có kế hoạch chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để sửa, điều chỉnh, bổ sung quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán. Với những cán bộ, cá nhân nào có khuyết điểm, vi phạm, Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính khẳng định luôn chủ động, có phương án đảm bảo thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Sai phạm của một số cá nhân, cán bộ trong quá trình hoạt động, quản lý cũng như vận hành thị trường chỉ mang tính cá nhân. Các tổ chức, cơ quan của Bộ Tài chính luôn được quan tâm để đảm bảo cho thị trường vận hành liên tục, đảm bảo quyền lợi của cá nhân, tổ chức tham gia thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Ảnh tác giả

Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán. Trong mọi tình huống, mọi phương án khác nhau, Bộ Tài chính luôn chủ động trong việc này

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Về giải pháp mang tính đồng bộ để ổn định thị trường, ông Chi cũng thông tin rằng Bộ Tài chính luôn chủ động các giải pháp về cơ chế chính sách, khôi phục pháp lý, có giải pháp liên quan tăng cường giám sát thị trường, đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp như: Chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán và UBCKNN thực thi giải pháp kỹ thuật liên quan đến công bố thông tin, tự doanh của công ty chứng khoán. Theo đó, Bộ Tài chính nhận định, sự ổn định của kinh tế vĩ mô, sức khoẻ doanh nghiệp phục hồi rõ rệt, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ đi vào cuộc sống, tin tưởng thị trường chứng khoán phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

Bộ Tài chính khẳng định, với các giải pháp ngăn chặn vi phạm, thời gian tới, thị trường chứng khoán sẽ không xảy ra sai phạm như giao dịch nội bộ không công bố thông tin. Bộ sẽ kiểm tra giám sát với mật độ dày hơn, quy mô lớn hơn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, giúp cho thị trường minh bạch, diễn ra đúng quy định pháp luật. Từ đó chiếm được lòng tin của nhà đầu tư.

Tin liên quan

Đọc tiếp