Chính sách về thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở khám, chữa bệnh

Y Tế QUỐC HỘI
10:23 - 24/10/2022
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) đã được rà soát, bổ sung chính sách cho phát triển hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, đầu tư cho y tế cơ sở, chính sách về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục kỳ họp thứ tư, sáng 24/10 Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đây là dự án luật đã được Quốc hội khoá XV bàn từ kỳ họp thứ ba và còn nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề lớn, trong đó có quy định về xã hội hoá.

Báo cáo trước khi các vị đại biểu thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, về chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; dự thảo Luật đã được rà soát và bổ sung chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ đối với một số đối tượng và chính sách phát triển hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, đầu tư cho y tế cơ sở, chính sách về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung việc ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bà Thuý Anh cho biết, tại điểm a, khoản 1 Điều 4 đã quy định về ưu tiên bố trí ngân sách cho việc phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, trong đó bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho công nhân lao động, bên cạnh đó, pháp luật hiện hành đã có quy định về việc tổ chức, phát triển công trình y tế tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định chính sách đặc thù cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người cao tuổi. Về điều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung và dành cho người cao tuổi nói riêng cũng cần thực hiện theo quy hoạch mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đó, việc lồng ghép các yếu tố dân số, yếu tố già hóa dân số vào quy hoạch là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật về dân số và quy hoạch. Điểm b khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật quy định ưu tiên bố trí ngân sách cho việc khám bệnh, chữa bệnh người cao tuổi. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, chế độ đãi ngộ, cơ chế, chính sách tiền lương phù hợp, xứng đáng cho cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên ngành y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, Điều 4 khẳng định Nhà nước có chính sách đãi ngộ đặc biệt với người hành nghề. Điều 104 dự thảo Luật quy định về chính sách học bổng, miễn phí đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên ngành y tế, người hành nghề y.

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ các nội dung về cải cách chính sách tiền lương, trong đó bao gồm cả các cán bộ, y, bác sỹ. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép giữ như dự thảo Luật.

Chính sách về thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở khám, chữa bệnh ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội QH Nguyễn Thúy Anh.

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sau khi chỉnh lý gồm 12 chương và 121 điều, nhiều hơn 15 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba. Ngoài chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn nêu 14 nhóm vấn đề khác với 54 nội dung cụ thể. Bao gồm:

Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; trách nhiệm quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ của người bệnh; các vấn đề liên quan đến cấp phép hành nghề, cấp phép hoạt động; quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Quy định chuyên môn kỹ thuật; điều kiện đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh; huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và dịch bệnh truyền nhiễm nhóm; giải thích từ ngữ… và về quy trình thủ tục.

Bà Nguyễn Thúy Anh nêu một số nội dung Ủy ban Thường vụ đề xuất xin ý kiến các đại biểu Quốc hội: Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh (Điều 4); các chính sách mới được bổ sung (Thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh – Mục 2 Chương VIII và quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh – Điều 58 và Điều 102);

Hội đồng Y khoa quốc gia (Điều 23); dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh (Điều 65); cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Điều 103); xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Điều 107); giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Điều 108); thời điểm thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); các vấn đề khác đại biểu Quốc hội quan tâm để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Tin liên quan

Đọc tiếp