Cho vay margin quý III của chứng khoán KB đạt mức kỷ lục

KBVS CHỨNG KHOÁN
08:33 - 21/10/2022
Cho vay margin quý III của chứng khoán KB đạt mức kỷ lục
0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo tài chính quý III/2022 của Chứng khoán KB Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cho vay margin lập kỷ lục của công ty này, gần 5.700 tỷ đồng.

Chứng khoán KB Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý III ghi nhận, doanh thu hoạt động trong quý III đạt 255,6 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 137,2 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 48,6% so với cùng kỳ của năm 2021. Ngược lại, hoạt động môi giới chứng khoán đạt 66,5 tỷ đồng, giảm 31,4%. Thu từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 18 tỷ đồng, giảm 45,3%.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của KBVS quý III/2022 ghi nhận 74,1 tỷ đồng, giảm 22%.

Kết quả, Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi sau thuế 63 tỷ đồng, tăng 13,25% so với cùng kỳ. Giải trình kết quả lợi nhuận, KBVS cho biết, mặc dù thị trường chứng khoán quý III/2022 không tích cực như cùng kỳ năm 2021 gây ảnh hưởng tiêu cực lên doanh thu môi giới. Tuy nhiên nhờ nguồn vốn dồi dào, hoạt động cho vay và đầu tư giấy tờ có giá hiệu quả nên đã ảnh hưởng tích cực đến doanh thu của công ty. Đồng thời, công ty cũng tiết kiệm được chi phí hoạt động nên lợi nhuận của công ty ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Về tài sản, tính đến ngày 30/09, tổng tài sản của Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận ở mức hơn 10.400 tỷ đồng, trong đó lượng tiền và tương đương giảm mạnh từ 569 tỷ về còn 92 tỷ đồng.

Các khoản cho vay đạt 5.807 tỷ đồng, tăng so với con số 5.101 tỷ đồng hồi đầu năm. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ là 2.996 tỷ đồng, tăng 28% và đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 1.316 tỷ đồng, tăng 39%.

Đáng chú ý, tổng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của công ty tại ngày 30/9 là 5.654 tỷ đồng, cao hơn gần 490 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận mức kỷ lục.

Về nợ phải trả, KBSV ghi nhận mức nợ 6.470 tỷ đồng trong đó gần 98% là nợ vay tài chính ngắn hạn. Trong đó, đến cuối tháng 9, KB Việt Nam đang vay nợ nhiều nhất tại Ngân hàng Kookmin Bank - Japan với giá trị vay ghi nhận 1.781 tỷ đồng, tăng hơn 660 tỷ so với đầu năm.

Mới đây, tháng 9/2022, UBCKNN đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

Trong đó, phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 04/7/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real (mã chứng khoán FIR – sàn HoSE) không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 10/6/2022 do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM công bố.

Đọc tiếp