Chứng khoán ACB bị truy thu hơn 300 triệu đồng tiền thuế

THUẾ CHỨNG KHOÁN ACB
15:32 - 19/09/2022
Chứng khoán ACB bị truy thu hơn 300 triệu đồng tiền thuế
0:00 / 0:00
0:00
Mới đây, Tổng Cục thuế TP HCM vừa đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, ACBS bị xử phạt đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai làm giảm số thuế phải nộp vi phạm quy định tại Điều 142, Điều 143 Luật Quản lý Thuế ngày 13/06/2019.

Với các lỗi trên, ACBS bị xử phạt gần 73 triệu đồng, đồng thời bị truy thu thuế số tiền hơn 302 triệu đồng.

Chứng khoán ACB bị truy thu hơn 300 triệu đồng tiền thuế ảnh 1

Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán ACB vừa công bố báo cáo Tài chính quý 2/2022 với kết quả chuyển lãi sang lỗ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động ACBS giảm 33%, tương ứng giảm 159 tỷ đồng xuống gần 330 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng hơn 20 tỷ đồng, song lãi tài sản FVTPL lại giảm gần 150 tỷ đồng còn 122 tỷ đồng. Mảng tự doanh của công ty lỗ hơn 251 tỷ đồng. Mảng môi giới, Chứng khoán ACB ghi nhận doanh thu môi giới quý 2 giảm 37% còn hơn 88 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 67% lên gần 500 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lỗ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đã tăng hơn 200 tỷ đồng lên mức 370 tỷ đồng.

Kết quả, ACBS chuyển từ lãi sang lỗ trong quý 2/2022 gần 161 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của ACBS gần như đi ngang với 782.5 tỷ đồng và dù có kết quả quý 1 khả quan nhưng công ty vẫn báo lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của ACBS là hơn 7,138 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu cơ cấu với hơn 7,025 tỷ đồng, giảm 6.5%.

Trong đó, các khoản cho vay chiếm chủ yếu cơ cấu với hơn 3,407 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm 22% còn hơn 2,054 tỷ đồng.

Đọc tiếp