Chứng khoán SSI không tránh được lợi nhuận sụt giảm trong quý 2

SSI CHỨNG KHOÁN
06:53 - 21/07/2022
Do thanh khoản thị trường sụt nên doanh thu mảng môi giới chứng khoán của SSI cũng giảm.
Do thanh khoản thị trường sụt nên doanh thu mảng môi giới chứng khoán của SSI cũng giảm.
0:00 / 0:00
0:00
Là một trong những công ty chứng khoán lớn với quy mô cho vay margin lớn nhất thị trường, SSI cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng khi thị trường biến động mạnh; phản ánh bằng việc lợi nhuận quý 2 đã giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính riêng quý 2 vừa công bố, tổng doanh thu hoạt động trong quý II của Chứng khoán SSI đạt 1.583 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 416 tỷ đồng, giảm 26%.

Tuy nhiên nhờ quý 1 đạt kết quả cao nên luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 3.538 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 10,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng gần 11%.

Do sự sụt giảm về thanh khoản thị trường nên trong quý 2, doanh thu mảng môi giới chứng khoán của Chứng khoán SSI giảm 27,9% xuống còn 450 tỷ đồng. Nguồn thu lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ, còn 123 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính âm 4,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi gần 12 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Chứng khoán SSI là 42.752 tỷ đồng, giảm hơn 7.600 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng giảm từ hơn 36.000 tỷ đồng xuống còn gần 29.000 tỷ đồng. Nguyên nhân là trong kỳ, công ty đã trả gần 6.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn.

Về tài sản tài chính SSI ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tại ngày 30/6 có giá gốc là 17.433 tỷ đồng và giá thị trường là 17.395 tỷ đồng. SSI tiếp tục rót vốn tỷ trọng lớn vào chứng chỉ tiền gửi với quy mô trên 12.400 tỷ đồng.

Năm 2022, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.330 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với số thực hiện năm 2021. Trước tình hình hiện tại thì đây là một mục tiêu khá thách thức.

Thực tế, sau giai đoạn thị trường giảm điểm mạnh vừa qua, việc SSI giữ được kết quả kinh doanh quý 2 chỉ “đi lùi” nhẹ cũng đã là nỗ lực lớn. Đa số các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 đều cho thấy tình trạng u ám. Như Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã VDS) chỉ đạt 146 tỷ đồng doanh thu, giảm 54,5% so với quý 2/2021; lỗ trước thuế gần 268 tỷ đồng vì chi phí hoạt động tăng mạnh. Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế 136 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã BVS) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động trong quý 2 giảm 32% cùng kỳ xuống 234,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 82% xuống còn 19,5 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất theo quý hai năm gần đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế giảm gần 60%, về mức 80 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX (mã VIX) chỉ mang về khoản lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, thấp hơn một nửa cùng kỳ năm ngoái; 6 tháng đầu năm giảm 24% so với cùng kỳ, chỉ còn 404 tỷ đồng. Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 "bay hơi" 90% cùng kỳ, về mốc 26 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế giảm 75% về 72 tỷ đồng…

Tin liên quan

Đọc tiếp