Đề nghị TP HCM rà soát lại mức thu phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7

Phí cảng biển Tp.HCM
15:15 - 08/06/2022
Đảm bảo công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thu phí hạ tầng cảng biển.
Đảm bảo công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thu phí hạ tầng cảng biển.
0:00 / 0:00
0:00
Trước kiến nghị của các Bộ/ngành, hiệp hội về quy định thu phí hạ tầng cảng biển của TP HCM, ngày 8/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đưa ra kết luận tại cuộc họp trước đó và đề nghị TP HCM rà soát lại mức thu phù hợp trong tháng 7/2022.

Trước đó, ngày 30/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP HCM.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; UBND TP HCM; Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của UBND TP HCM và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đưa ra các kết luận liên xung quanh các quy định thu phí hạ tầng cảng biển của TP HCM.

Trước tiên, về Luật Phí và Lệ phí, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định, điều này đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Hội đồng nhân dân TP HCM ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP HCM để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý là đúng thẩm quyền.

Về thời gian, TP HCM ban hành Nghị quyết sau gần 5 năm có Luật Phí và Lệ phí là tương đối chậm. “Mặc dù, TP HCM đã 2 lần lùi thời điểm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển và bắt đầu thu phí từ ngày 1/4/2022.

Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của TP HCM”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý TP HCM cần để ý một số vấn đề về việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại TP HCM và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định Luật Phí và Lệ phí.

Đồng thời, TP HCM cần rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là Thành viên (trong đó có Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường thủy).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý TP HCM xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND TP HCM nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh trong tháng 7/2022 và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển của Thành phố.

“Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo”, công văn kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.

Tin liên quan

Đọc tiếp