Đề xuất giảm tiêu chuẩn cho một số đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù

ĐVHC QUỐC HỘI
23:41 - 21/09/2022
Đề xuất giảm tiêu chuẩn cho một số đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù
0:00 / 0:00
0:00
Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình dự thảo sửa đổi Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trong đó, Nghị quyết bổ sung quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn và đơn vị hành chính đô thị có yếu tố đặc thù theo hướng giảm một số tiêu chuẩn cho các đơn vị hành chính này.

Cụ thể, giảm tiêu chuẩn quy mô dân số đối với đơn vị hành chính nông thôn ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia mà có từ 30% trở lên quy mô dân số là người dân tộc thiểu số và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Đồng thời giảm tiêu chuẩn diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Hồng (đạt từ 70% trở lên), để phù hợp với đặc thù đơn vị hành chính ở khu vực này: Có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng quy mô dân số lớn so với các vùng còn lại.

Đối với đơn vị hành chính đô thị, giảm tiêu chuẩn quy mô dân số (đạt từ 50% trở lên), cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đạt từ 70% trở lên) của đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia.

Giảm tiêu chuẩn quy mô dân số và tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện (đạt từ 50% trở lên) đối với thành phố trực thuộc trung ương có một trong các yếu tố: Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận; được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong các quy hoạch đã được phê duyệt…

Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 như Tờ trình của Chính phủ. Chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết liên quan đến, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù. Điều chỉnh một số tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể chưa thực sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng đô thị như đã được nêu trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về việc xác định thế nào là đô thị có yếu tố đặc thù, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, một số ý kiến còn băn khoăn về việc đơn vị hành chính đô thị chỉ cần có một trong các yếu tố có di sản văn hóa được cấp có thẩm quyền công nhận, hoặc được xác định là trung tâm du lịch quốc gia/quốc tế trong các quy hoạch đã được phê duyệt là đã được áp dụng tiêu chuẩn đối với đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù.

Đề xuất giảm tiêu chuẩn cho một số đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Tùng cũng nhấn mạnh để bảo đảm chặt chẽ, đề nghị chỉnh sửa quy định tại các điều khoản này theo hướng phải bảo đảm đồng thời cả hai yếu tố là có di sản văn hóa vật thể và được quy hoạch là trung tâm du lịch, đồng thời đề nghị Chính phủ cụ thể hóa hơn nữa về loại quy hoạch được nêu tại các quy định này để có cơ sở cho việc áp dụng sau này.

Cho ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong lần này, chưa thể sửa đổi một cách toàn diện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, mà chỉ sửa đổi bổ sung một số điểm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển hiện nay. Kết quả nghiên cứu độc lập của Viện Nghiên cứu lập pháp và hệ thống cộng tác viên nghiên cứu cũng cơ bản nhất trí với nội dung đã trình.

Đề xuất giảm tiêu chuẩn cho một số đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quochoi.vn

Việc sửa đổi cũng chỉ thực hiện ở một số điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay, vì đất nước đang trong giai đoạn phát triển, tiêu chuẩn, tiêu chí có sự biến động.

Đề cập việc áp dụng phân loại đô thị theo yếu tố đặc thù, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rà soát kỹ xem còn gì đặc thù để nghiên cứu quy định nhằm xử lý được những bất cập vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý, quy định nào thì cũng có thể có trường hợp phát sinh đặc thù, đặc biệt do nhiều mục đích khác nhau, như thí điểm thành phố thông minh dù địa phương chưa đủ tiêu chuẩn quy định. Vậy nên chăng cần mở hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua với 100% thành viên có mặt tán thành; yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo, báo cáo lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo mới kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đặt ra hôm nay để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 30/9

Tin liên quan

Đọc tiếp