Multimedia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 - Ảnh: TTXVN

Việt Nam trong nhịp chảy của con sông lớn

ASEAN đứng trước sứ mệnh phải khẳng định "là một cực trong thế giới đa cực", là trung tâm trong hợp tác cũng như cấu trúc ở khu vực. Trong hành trình của sứ mệnh đó, Việt Nam đang tích cực đóng góp vào dòng chảy chung của ASEAN.