Hơn 830 triệu hóa đơn điện tử đã được phát hành

TÀI CHÍNH cục thuế
14:09 - 05/08/2022
Hơn 830 triệu hóa đơn điện tử đã được phát hành
0:00 / 0:00
0:00
Theo Bộ Tài chính, đến nay đã có hơn 830 triệu hóa đơn điện tử được phát hành trong cả nước sau gần 1 tháng chính thức áp dụng.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, về kết quả triển khai hóa đơn điện tử tính đến ngày 28/7, hóa đơn có mã 252,7 triệu hóa đơn; hóa đơn không mã gửi đầy đủ đến cơ quan thuế 203,2 triệu hóa đơn; hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp đến cơ quan thuế là 376,6 triệu hóa đơn; hoá đơn theo lần phát sinh 193,9 nghìn hóa đơn.

100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cả nước áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022. Đến nay, hệ thống hóa đơn điện tử đã hoạt động ổn định đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng.

Tổng cục Thuế đã triển khai diện rộng ứng dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 21/4/2022. Thực tế, số lượng người dùng và số lượng hóa đơn được cấp ra từ hệ thống rất nhiều nên đôi lúc xảy ra tình trạng nghẽn tải.

Để tránh được tình trạng đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng người nộp thuế và cả cán bộ thuế, Tổng cục Thuế đã tăng tài nguyên hệ thống. Đến nay, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định nhằm giải quyết được nhu cầu khai thác cũng như sử dụng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai từ phía các Cục Thuế. Qua đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong triển khai hóa đơn điện tử.

Triển khai hoá đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, các cơ quan tài chính, thực thi xây dựng Chính phủ điện tử. Việc triển khai hoá đơn điện tử sẽ chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời cũng góp phần chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Đọc tiếp