LienVietPostBank hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, nợ xấu tăng nhẹ

NGÂN HÀNG Việt nAM
18:18 - 24/10/2022
LienVietPostBank hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, nợ xấu tăng nhẹ
0:00 / 0:00
0:00
Chỉ sau 3/4 chặng đường, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2022, tuy nhiên chất lượng nợ xấu lại tăng lên 1,4% do nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 35% khi chiếm 1.808 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần tăng gần 58% so với cùng kỳ, đạt 3.207 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh tại LienVietPostBank ghi nhận, hoạt động dịch vụ tăng mạnh hơn 66% so với cùng kỳ, đạt 258 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 42,8%, đạt 779 tỷ đồng nhờ các dịch vụ như bảo hiểm, thẻ và ngân hàng số. Hoạt động chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, mang về lần lượt 343 tỷ và 213 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng này lỗ 12,5 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ gần 4 tỷ đồng, trong khi hoạt động khác giảm lãi mạnh 84% về vỏn vẹn 6,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, LPB trích lập tới 917 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp tới 3,3 lần cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank trích lập gần 1.867 tỷ đồng dự phòng rủi ro, tăng 110% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý III tại ngân hàng đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, ngân hàng thu về hơn 4.822 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 72% so với cùng kỳ. Mục tiêu kinh doanh năm 2022 nhà băng này đặt kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã cán đích kế hoạch của cả năm 2022.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng này tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313.400 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng ghi nhận tăng 7,3% lên mức 193.533 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/9/2022 của LPB ở mức 3.190 tỷ đồng, tăng hơn 11% so đầu kỳ. Trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 35% khi chiếm 1.808 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ mức 1,37% của đầu kỳ lên 1,4%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, LienVietPostBank đặt mục tiêu tài sản tăng 16%, dự kiến đạt 336.000 tỷ đồng đến cuối năm. Trong đó, dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng khoảng 18%, đạt 246.650 tỷ đồng (số tăng trưởng thực tế sẽ phụ thuộc vào hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao). Huy động vốn ước đạt 257.070 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

LPB đang lập kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Số cổ phiếu phát hành dự kiến là hơn 225,5 triệu cổ phiếu.

Đồng thời ngân hàng này sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp). Thời gian thực hiện trong năm 2022 và 2023 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của LienVietPostBank dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp