Lộc Trời lần đầu ghi nhận lỗ trong quý kể từ năm 2020

Lộc Trời Việt nAM
16:18 - 04/08/2022
Lộc Trời lần đầu ghi nhận lỗ trong quý kể từ năm 2020
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG), doanh nghiệp lần đầu ghi nhận lợi nhuận âm trong quý II sau 8 quý liên tiếp lãi.

Trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận 3.547 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2021 đạt 2.724 tỷ đồng). Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp lại giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, giá vốn của doanh nghiệp lại tăng tới 800 tỷ đồng, tương ứng 33%, đạt mức 3.175 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý II này, Lộc Trời đã ghi nhận lỗ 46 tỷ đồng sau khi thu về 184 tỷ đồng tiền lãi trong quý I/2022. So với quý II/2021, lợi nhuận quý này đã giảm tới 197%. Đây cũng là lần thứ hai Lộc Trời ghi nhận lỗ trong một quý kể từ năm 2019 đến nay.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, Lộc Trời đạt 5.892 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu từ lương thực đạt 3.390 tỷ đồng, tăng 44% (tương ứng gần 1.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, doanh thu từ việc tiêu thụ các nguồn khác của Lộc Trời lại ghi nhận giảm. Cụ thể, thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ 7%, chỉ còn đạt 1.996 tỷ đồng; hạt giống cây trồng giảm 33%, đạt 349 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn các mặt hàng như lương thực, hạt giống cây trồng cũng tăng theo, lần lượt tăng 43% (tương ứng hơn 1.000 tỷ đồng) và tăng 29%.

Do đó, mặc dù doanh thu thuần trong nửa đầu năm của Lộc Trời tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận giảm do giá vốn cũng tăng cao. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn đạt 137 tỷ đồng, tương ứng giảm 40%.

Trong năm 2021, lần đầu tiên doanh thu thuần của Lộc Trời lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 14%, đạt 418 tỷ đồng. Trước kết quả này, Lộc Trời đặt mục tiêu đạt 400 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2022, so với năm 2021 giảm 4,3%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lãnh đạo Lộc Trời đã đưa ra cam kết sẽ đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận trong giai đoạn 2021 - 2023

Tính đến ngày 30/6/2022, nguồn tài sản mà Lộc Trời sở hữu là 9.082 tỷ đồng, tăng 15% so với ngày đầu năm (1/1/2022 đạt 7.846 tỷ đồng). Trong đó, nguồn thu ngắn hạn từ các khách hàng tăng gần 1.500 tỷ đồng, bao gồm thu ngắn hạn từ CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Hiếu Nhân đạt 297 tỷ đồng, CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Đại tài đạt 258 tỷ đồng, các khách hàng khác đạt 1.822 tỷ đồng.

Đến hết quý II/2022, hàng tồn kho của Lộc Trời cũng tăng gần 500 tỷ đồng, từ 2.381 tỷ đồng ngày đầu năm lên mức 2.879 tỷ đồng, chủ yếu tăng từ bổ sung nguyên vật liệu, các thành phẩm.

Nợ ngắn hạn của Lộc Trời đến ngày 30/6/2022 đạt 6.202 tỷ đồng, tăng 28% so với ngày đầu năm (tương ứng 1.390 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do vay ngắn hạn của công ty tăng hơn 1.000 tỷ đồng, tương ứng 28%, đạt. Trong đó, vay các ngân hàng chiếm tới 99% số nợ ngắn hạn của Lộc Trời, đạt 4.572 tỷ đồng.

Chi phí chi trả cho cổ tức của doanh nghiệp cũng tăng gấp 5 lần so với ngày đầu năm, từ 31 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên ngày 4/8, giá cổ phiếu LTG ở mức 35.300 đồng/cp, tăng 0,6%. Thời gian qua, cùng với biến động của thị trường, giá cổ phiếu LTG đã có suy giảm đáng kể. So với mức giá cao nhất trong năm nay (45.900 đồng/cp LTG vào giữa tháng 4/2022), thị giá cổ phiếu của Lộc Trời đã giảm 23%.

Lộc Trời lần đầu ghi nhận lỗ trong quý kể từ năm 2020 ảnh 1

Biến động giá cổ phiếu của LTG thời gian qua.

Tin liên quan

Đọc tiếp