Mục tiêu quan trọng nhất của Petrovietnam là 'không để thiếu năng lượng'

PVN NĂNG LƯỢNG
19:29 - 11/09/2022
Lãnh đạo Petrovietnam giới thiệu với Thủ tướng mô hình mỏ Đại Hùng. Ảnh: VGP.
Lãnh đạo Petrovietnam giới thiệu với Thủ tướng mô hình mỏ Đại Hùng. Ảnh: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là không để thiếu năng lượng nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện đúng tinh thần: Năng lượng cho phát triển

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ngày 11/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Tập đoàn đã trải qua những thăng trầm và đột phá nhưng nhìn chung, thành tựu và kết quả nhiều hơn là hạn chế, bất cập.

Trước những thành tựu mà Petrovietnam đã làm được cùng những kiến nghị tháo gỡ khó khăn các dự án lớn, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Tập đoàn. Trong đó, nhiều kiến nghị đang được xử lý và Thủ tướng đã giao các Phó Thủ tướng, các bộ ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu là đẩy nhanh tiến độ, làm dứt điểm, hiệu quả, thực chất sau cuộc họp.

Thủ tướng tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để giải quyết các kiến nghị còn lại của Tập đoàn, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn phát triển.

Trong đó, Thủ tướng giao các cơ quan khẩn trương tổ chức thẩm định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 9/2022.

Mục tiêu quan trọng nhất của Petrovietnam là 'không để thiếu năng lượng' ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các lãnh đạo của Petrovietnam.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, tư tưởng chỉ đạo là kết hợp hài hòa, hợp lý hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy đối ngoại, hội nhập.

Đồng thời, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nghiên cứu, thăm dò, khai thác dầu khí và chế biến, sản xuất các mặt hàng xăng dầu, hóa chất, xơ sợi.

Tán thành với các mục tiêu và nhiệm vụ mà Tập đoàn đã xác định, Thủ tướng yêu cầu trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, xu hướng chuyển dịch năng lượng, cơ chế và chính sách còn hạn hẹp, thị trường bị ảnh hưởng.

Thủ tướng cũng cho rằng, Tập đoàn cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp từng giai đoạn, từng năm, từng quý để sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, lưu ý về các mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Tập đoàn cần xác định không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đúng tinh thần "năng lượng cho phát triển". Hiện Tập đoàn đang đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Mục tiêu quan trọng nhất của Petrovietnam là 'không để thiếu năng lượng' ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

“Mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đúng tinh thần 'năng lượng cho phát triển'. Cùng với đó, xây dựng Tập đoàn là tập đoàn kinh tế lớn mạnh, hiệu quả, là doanh nghiệp chủ lực trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia, góp phần đắc lực, hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Qua đó, Petrovietnam tham gia vào nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả, đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong sản xuất và kinh doanh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Các nhiệm vụ cụ thể thời gian tới

Tổng kết các kết quả đạt được và xác định phương hướng chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của Tập đoàn.

Thứ nhất, càng trong khó khăn, thách thức, nhiệm vụ càng nặng nề càng phải đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì sự nghiệp chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề khoa học, hợp lý hiệu quả.

Thứ ba, cán bộ tiếp tục là nhân tố quyết định, vì vậy, xây dựng, chăm lo và phát triển đội ngũ cán bộ các cấp là nhiệm vụ hàng đầu.

Thứ tư, khen thưởng, động viên, xử lý kịp thời, đúng người, đúng việc những cá nhân, tập thể có thành tích và sai phạm.

Thứ năm, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nội lực và ngoại lực, trong đó nội lực (gồm con người, cơ chế, chính sách, các tài sản được giao…) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định và ngoại lực gồm nguồn vốn, khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nhân lực.

Thứ sáu, chủ động phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Từ nhận định tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể Tập đoàn Dầu khí Quốc gia thời gian tới,

Theo người đứng đầu Chính phủ, trước hết Tập đoàn phải coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xác định yếu tố con người, đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định, nên đây là nhiệm vụ cụ thể quan trọng nhất.

Cùng với đó, Tập đoàn phải quyết tâm, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng nhiều năm, vì càng để kéo dài càng lãng phí và càng khó khăn. Vừa qua, một số vấn đề liên quan Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1… đã được giải quyết có hiệu quả, hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan một số dự án khác.

Mục tiêu quan trọng nhất của Petrovietnam là 'không để thiếu năng lượng' ảnh 3

Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về các sản phẩm của Petrovietnam

“Tập đoàn đã quyết tâm rồi phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, nhất là trong đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, xử lý phù hợp với các vấn đề trong cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp năng lượng”.

Nhiệm vụ cụ thể tiếp theo là Petrovietnam cần góp phần xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách cho phù hợp sứ mệnh, nhiệm vụ bảo đảm năng lượng quốc gia của Tập đoàn, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện đất nước và tình hình cụ thể.

Góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trong đó có việc sửa đổi Luật Dầu khí, sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW năm 2015 về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Thủ tướng chỉ ra, một doanh nghiệp mạnh, quan trọng của Quốc gia không thể không đẩy mạnh đầu tư phát triển, nhưng phải bảo đảm đúng hướng, hiệu quả, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh phù hợp diễn biến tình hình và nhiệm vụ. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa thăm dò, khai thác dầu khí với bảo vệ lợi ích quốc gia, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là trên biển. Tập đoàn chủ động hơn trong sản xuất các trang thiết bị và bảo đảm bí mật, an ninh kinh tế theo quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc tới là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kiên trì, kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc nhưng linh hoạt, sáng tạo, nghệ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với Tập đoàn trong xử lý công việc. Đồng thời, khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sát cánh, lắng nghe, ủng hộ để Tập đoàn phát triển.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 3/10 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc, dự kiến diễn ra trong 7 ngày, nhằm xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng.