Những điểm mới trong Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

BẢO HIỂM Bộ Tài Chính
23:42 - 15/09/2022
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ kinh doanh theo Luật sửa đổi từ ngày 1/1/2023. Ảnh minh hoạ
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ kinh doanh theo Luật sửa đổi từ ngày 1/1/2023. Ảnh minh hoạ
0:00 / 0:00
0:00
Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022 được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển mới cho thị trường bảo hiểm trong thời gian tới.

Chủ trì buổi họp báo chuyên đề về Luật Kinh doanh bảo hiểm diễn ra chiều ngày 15/9, ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, so với trước, những nội dung quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi có sự thông thoáng hơn về hành lang pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài).

Tăng chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

Cụ thể, Luật đã bổ sung quy định về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. Bổ sung quy định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Để đảm bảo thống nhất với Bộ Luật Dân sự, dễ áp dụng trong thực tế, hợp đồng bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng...

Phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.

Bổ sung các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; quyền thỏa thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ... để bảo đảm quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Sửa đổi theo hướng bãi bỏ một số bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không với hành khách, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động nhằm thu hút thêm nhà đầu tư mới, theo hướng cho phép các tập đoàn tài chính, bảo hiểm được thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Đồng thời bổ sung các quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Những điểm mới trong Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Huyền chủ trì cuộc họp báo.

Về hoạt động nghiệp vụ, Luật quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm và chỉ phải đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm bắt buộc); bổ sung quy định về hoạt động thuê ngoài.

Bãi bỏ quy định phải chấp thuận đối với đóng, mở, thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và thay bằng hình thức thông báo với Bộ Tài chính trước khi có thay đổi. Bổ sung quy định cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm; các nguyên tắc phân công, đảm nhiệm chức vụ nhằm tránh kiêm nhiệm nhiều.

Bổ sung quy định về an toàn tài chính trong trường hợp tỷ lệ an toàn vốn ở mức phải áp dụng biện pháp can thiệp, biện pháp cải thiện sớm, biện pháp kiểm soát. Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát… Bổ sung yêu cầu công khai thông tin định kỳ, thường xuyên, bất thường để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm rõ ràng, minh bạch.

Giám sát để không “lách luật” đầu tư vào bất động sản

Liên quan đến vấn đề không cho doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp đầu tư kinh doanh bất động sản, ông Huyền cho biết Luật vẫn cho phép họ đầu tư, sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nếu không sử dụng hết có thể cho thuê.

Ngoài ra, họ còn được đầu tư các cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán cũng như đầu tư các trái phiếu để xử lý nợ có tài sản đảm bảo bằng bất động sản…

Về cơ chế giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm để đảm bảo họ không “lách luật” để đầu tư vào bất động sản, ông Huyền cho biết, thực tế các doanh nghiệp được đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán đã phải đáp ứng những điều kiện cụ thể, công khai, minh bạch.

Về phía cơ quan quản lý bảo hiểm sẽ thực hiện cơ chế hậu kiểm, thông qua nắm bắt từ xa (qua báo cáo tài chính) hoặc kiểm tra tại chỗ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm có đầu tư bất động sản sẽ có biện pháp để phát hiện và xử lý.

Tin liên quan

Đọc tiếp