Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chia nhỏ gói thầu trong dự án cao tốc Bắc - Nam

CAO TỐC Việt nAM
08:10 - 24/09/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chia nhỏ gói thầu trong dự án cao tốc Bắc - Nam.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chia nhỏ gói thầu trong dự án cao tốc Bắc - Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo, không chia nhỏ gói thầu đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, vì quá nhiều gói thầu sẽ gây mất nhiều thời gian, khó liên thông kết nối, gây chậm trễ, tăng tổng mức đầu tư dự án.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6349/VPCP-CN ngày 23/9/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Văn bản nêu rõ, xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng thẩm quyền quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ và của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, cũng như quy định pháp luật về đấu thầu.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không chia nhỏ gói thầu (vì quá nhiều gói thầu sẽ mất rất nhiều thời gian, khó liên thông kết nối, gây chậm trễ, tăng kinh phí, tăng tổng mức đầu tư…); phải lựa chọn được nhà thầu xây lắp có năng lực, kinh nghiệm, uy tín bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật; kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị phân chia gói thầu với phạm vi khoảng 20-40km/gói thầu và có giá trị dự kiến khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng (12 dự án thành phần với chiều dài khoảng 729km, dự kiến chia khoảng 30 gói thầu); số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 nhà thầu/gói thầu.

Cùng với đó, việc phân chia gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng tương ứng với hợp đồng tư vấn giám sát có giá trị khoảng 20 - 40 tỷ đồng sẽ phù hợp năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu tư vấn giám sát của Việt Nam hiện nay.

Tin liên quan

Đọc tiếp