Sớm phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án thành phần đường Hồ Chí Minh

Hạ Tầng Đường bộ
11:53 - 24/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về 3 dự án thành phần nối thông đường Hồ Chí Minh, dự kiến chủ trương đầu tư sẽ được phê duyệt trong năm 2023.

Theo đó, dự án thành phần Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn đã hoàn thành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đang trong quy trình hoàn chỉnh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng qua tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, dự kiến, chủ trương đầu tư dự án sẽ được phê duyệt trong quý II/2023.

Đối với dự án thành phần đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay trong tháng 1/2023.

Về dự án thành phần đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết dự án đang được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thu xếp vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn dự án thành phần Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có chiều dài khoảng 28,5 km; đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52 km.

Căn cứ dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến và nguồn vốn được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, các dự án thành phần này được đề xuất đầu tư quy mô 2 làn xe, cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.570 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, nhu cầu vốn để cơ bản hoàn thành năm 2025 khoảng 4.450 tỷ đồng.

Với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án có chiều dài 87,5 km là tuyến cao tốc phía Tây và phần lớn đi trùng đường vành đai 5 - vùng Thủ đô, quy mô 4 - 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Trước đó, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 24/5, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Chính phủ đề xuất mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025 sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành các đoạn đang triển khai; cân đối bố trí nguồn lực để đầu tư 2 dự án thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến chỉ chuẩn bị đầu tư, tận dụng QL.32, QL.21 để nối thông đường Hồ Chí Minh. Tập trung nguồn lực hoàn thành khoảng 287 km thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi trùng với đường Hồ Chí Minh.

Giai đoạn sau năm 2025, trên cơ sở nhu cầu, hiệu quả đầu tư, quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực của từng thời kỳ, đầu tư khoảng 634 km đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn cao tốc.

Tin liên quan

Đọc tiếp