Tăng trưởng âm quý IV, Phân bón Bình Điền vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022

BFC Phân bón Bình Điền
15:25 - 20/01/2023
Tăng trưởng âm quý IV, Phân bón Bình Điền vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC), quý IV/2022 lợi nhuận của BFC giảm hơn 80%, dù vậy lợi nhuận cả năm 2022 của công ty vẫn vượt 17% so với kế hoạch đã đề ra.

Quý IV/2022, doanh nghiệp thu về 1.918 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng nhẹ 0,6% so với quý IV/2021. Sau khi trừ các khoản giảm doanh thu, doanh thu thuần của doanh nghiệp còn đạt 1.894 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2%.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ghi nhận tăng 6%. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn đạt 167 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của BFC đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 205%; chi phí tài chính ở mức 48,2 tỷ đồng, gấp 2 lần; chi phí bán hàng đạt 56 tỷ đồng, tăng 93%...

Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của doanh nghiệp còn đạt 23 tỷ đồng, giảm 83% so với quý IV/2021.

Lũy kế 12 tháng, Phân bón Bình Điền thu về 8.579 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Giá vốn bán hàng của doanh nghiệp đạt 7.707 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận gộp đạt 871 tỷ đồng, giảm 3%.

Cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của BFC đạt 234,9 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2021. Năm 2022, BFC đặt mục tiêu đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, như vậy doanh nghiệp đã vượt kế hoạch 17%.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 3.487 tỷ đồng, giảm 14% so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng gấp 2 lần, ở mức 533 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn từ các khách hàng tăng 2 lần, đạt 569 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho của doanh nghiệp lại giảm 7%, đạt 2.333 tỷ đồng (chủ yếu giảm nguyên liệu phân bón các loại như ure, DAP, Kali…).

Nợ phải trả của BFC tính đến 31/12 ở mức 2.937 tỷ đồng, tăng 17% so với ngày đầu năm. Trong đó, vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 49%; vay và thuê nợ tài chính dài hạn đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 54%.

Năm 2023, Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.476,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 6,9% so với ước tính thực hiện trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ đạt 585.570 tấn.

Riêng trong quý I/2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.354,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20,4 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý I/2023 sẽ giảm 80,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu tại thời điểm 14h40 phiên 20/1 ở mức 17.350 đồng/cp, giảm 1,2%.

CTCP Phân bón Bình Điền được thành lập năm 1973, hiện trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh phân bón. Năm 2011, doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa. Năm 2015, BFC chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE.

Đọc tiếp