Tổng thu NSNN 8 tháng năm 2023 bằng 69,4% dự toán

NGÂN SÁCH Việt nAM
11:50 - 29/08/2023
Tổng thu NSNN 8 tháng năm 2023 bằng 69,4% dự toán
0:00 / 0:00
0:00
Sau 8 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước ước giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước ước tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/8, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 88.100 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 ước đạt 1,124 triệu tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa tháng 8/2023 ước đạt 71.800 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt gần 931.000 tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán năm và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 8/2023 ước đạt 4.400 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 39.700 tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán năm và giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2023 ước đạt 11.800 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 153.600 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán năm và giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 139.000 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 1,081 triệu tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Trong đó, chi thường xuyên 8 tháng năm 2023 ước đạt 715.900 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 297.700 tỷ đồng, bằng 41% và tăng 40,3%; chi trả nợ lãi 65.900 tỷ đồng, bằng 64,1% và tăng 0,9%.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Ảnh minh hoạ.

2 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất

Mã số thuế cá nhân là thông tin quan trọng, cần sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính. Để tra cứu mã số thuế cá nhân trực tuyến nhanh nhất, người dùng có thể thực hiện theo 2 cách dưới đây và chỉ cần nhớ số căn cước công dân.