Từ khóa: #Bán dẫn
Thu hút FDI: Để không lỡ nhịp 'cuộc chơi lớn'

Thu hút FDI: Để không lỡ nhịp 'cuộc chơi lớn'

Sau 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang có cơ hội lịch sử để "cưỡi trên sóng lớn" đón dòng vốn chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của dân tộc.