Từ khóa: #CMX
Một cổ đông lớn của Camimex thoái toàn bộ vốn

Một cổ đông lớn của Camimex thoái toàn bộ vốn

Theo thông báo trên HoSE chiều ngày 29/12, cổ đông lớn của CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) là ông Trần Đức Bá Cao đã bán toàn bộ 11 triệu cổ phiếu tại CMX tại phiên 27/12. Ngược lại, cổ đông Hà Văn Bằng đã mua vào số lượng tương tự trong cùng phiên.