Từ khóa: #CNTT
Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại Hội nghị.

CEO FPT được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO

Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ nắm vị trí Phó Chủ tịch một hiệp hội quốc tế về công nghệ thông tin từ năm 2023. Qua đó cho thấy Việt Nam đã có vị thế và sự tín nhiệm trong cộng đồng công nghệ thông tin châu Á-châu Đại Dương.
Khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong tăng trưởng của FPT.

FPT lãi ròng 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 31%

6 tháng đầu năm 2022, FPT lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 31% lên 2.490 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng 30% lên 2.279 đồng.