Từ khóa: #Cổ tức bằng cổ phiếu
Nhiều ngân hàng chia cổ tức trong tháng 7/2023

Nhiều ngân hàng chia cổ tức trong tháng 7/2023

Dù liên tiếp thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ cao nhưng phần lớn các ngân hàng đều theo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì chia tiền mặt nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các quy định về an toàn, mở rộng quy mô, đầu tư vật chất,...