Từ khóa: #Công ty chứng khoán VNDIRECT
Cokyvina vẫn chưa thể thoái vốn ra khỏi PTI

Cokyvina chưa thể rút khỏi Bảo hiểm PTI

Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 8/9 thông báo quyết định không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần PTI của CTCP Bảo hiểm Bưu điện thuộc sở hữu của CTCP Cokyvina (HNX - CKV) do không đủ điều kiện.