Từ khóa: #Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam