Từ khóa: #dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối