Từ khóa: #FPT Telecom
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc FPT.

Tập đoàn FPT 'đổi ghế' phó tổng giám đốc

Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ vị trí Phó tổng giám đốc FPT từ ngày 13/3/2024. Ông tiếp tục kiêm nhiệm vai trò Tổng giám đốc FPT Software - công ty thành viên chủ chốt của FPT trong khối công nghệ.