Từ khóa: #Maroc
Cần một FTA với thị trường tiềm năng Maroc

Cần một FTA với thị trường tiềm năng Maroc

Dư địa hàng hóa Việt Nam tại Maroc, châu Phi còn rất lớn, thị phần hàng Việt chiếm chưa tới 1%. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan từ các hiệp định cũ hiện không còn phù hợp, do vậy nên xem xét khả năng đàm phán một hiệp định thương mại mới.