Từ khóa: #MB
Lộ diện 'vua' CASA ngành ngân hàng

Lộ diện 'vua' CASA ngành ngân hàng

Năm 2023, tổng tài sản của MB tăng xấp xỉ 30% đạt gần 950.000 tỷ đồng, tỷ lệ CASA duy trì mức trên 40%, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng năm thứ hai liên tiếp.