Từ khóa: #MSB
Chuyển động nhân sự thượng tầng của PGBank bắt đầu sau khi Petrolimex hoàn tất chuyển nhượng 120 triệu cổ phần PGB cho các nhà đầu tư mới vào hạ tuần tháng 4/2023 vừa qua.

Biến động nhân sự cấp cao tại PGBank

Các đơn từ nhiệm của ông Oliver Schwarzhaupt, ông Nilesh Ratilal và bà Dương Ánh Tuyết dự kiến sẽ được trình cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023 tới đây.