Từ khóa: #Playground
ChatGPT đã được khắc phục

ChatGPT đã được khắc phục

Trang DownDetector xác nhận, sự cố đối với công cụ ChatGPT của OpenAI đã được khắc phục vào lúc 19h ngày 21/2 (giờ Việt Nam). Những công cụ khác như Playground, Dall-E 2 đang được công ty nhanh chóng hoàn thành quá trình sửa lỗi.