Từ khóa: #PMI
PMI tháng 12 thấp nhất kể từ quý III/2021

PMI tháng 12 thấp nhất kể từ quý III/2021

Theo kết quả khảo sát Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global, trong tháng cuối của năm 2022, ngành sản xuất Việt Nam suy giảm mạnh hơn khi nhu cầu cả ở trong nước và nước ngoài đều giảm.