Từ khóa: #RCEP
Hội nghị "Nâng cao năng lực xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới"

Giao thương, xây dựng thương hiệu trên nền tảng số

Thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành yếu tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng là xu hướng giao thương tất yếu mà các nhà xuất khẩu không nên đứng ngoài cuộc, nhận định từ một hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức ngày 21/10.