qc-phu-my
Từ khoá:

#Ban kiểm soát MB

Những gương mặt mới tại HĐQT ngân hàng MB

Những gương mặt mới tại HĐQT ngân hàng MB

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) vừa công bố tờ trình về cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và ứng cử viên dự kiến bầu trong nhiệm kỳ năm 2024 - 2029.
MB chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào tháng 6

MB chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào tháng 6

Vừa họp xong ĐHĐCĐ thường niên 2024 không lâu, ngân hàng MB sẽ họp tiếp ĐHĐCĐ bất thường vào giữa tháng 6 để bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
Xem thêm