qc-phu-my
Từ khoá:

#BIGV

VNG muốn xin ý kiến cổ đông sau biến động lớn

VNG muốn xin ý kiến cổ đông sau biến động lớn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông báo tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản của CTCP VNG (UPCoM: VNZ).
Gom thêm 1,7 triệu cổ phần, BIGV nâng sở hữu tại VNG lên gần 18%

Gom thêm 1,7 triệu cổ phần, BIGV nâng sở hữu tại VNG lên gần 18%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu VNZ của CTCP Công nghệ BIGV.
Xem thêm