Từ khóa: #Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
Vinare sẽ chi gần 200 tỷ đồng trả cổ tức

Vinare sẽ chi gần 200 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE, mã chứng khoán VNR) vừa thông báo về việc triển khai phương án trả cổ tức cho năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 13%, với kết quả lợi nhuận sau thuế tăng 12% so với năm trước và vượt kế hoạch đặt ra.