Từ khóa: #VEA
VEAM sắp chi 4.962 tỷ đồng trả cổ tức

VEAM sắp chi 4.962 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, UPCoM: VEA) sẽ họp ĐHĐCĐ vào ngày 20/6 tới, công bố chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 37,3% và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.