Từ khóa: #VIETINBANK
Nhóm Big 4 ngành ngân hàng sắp được tăng vốn

Nhóm Big 4 ngành ngân hàng sắp được tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước vừa có kế hoạch tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng TMCP do Nhà nước nắm giữ trên 50%, nhằm cụ thể hóa đề án chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.