Từ khóa: #bảo hiểm nhân thọ
Doanh thu phí bảo hiểm quý III/2021 tăng 7%

Doanh thu phí bảo hiểm quý III/2021 tăng 7%

Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong các quý từ đầu năm đến nay. Tuy vậy, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng năm 2021 ước tính tăng 13%. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 17%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 5%.