Từ khóa: #canada
Meta chặn truy cập tin tức tại Canada

Meta chặn truy cập tin tức tại Canada

Meta chính thức chặn người dùng tại Canada truy cập các trang tin tức trên nền tảng Facebook và Instagram từ ngày 1/8 nhằm phản đối đạo luật Tin tức trực tuyến áp dụng với các tập đoàn công nghệ lớn.