Từ khóa: #DB Insurance
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông của Bảo hiểm Hàng không. Ảnh: Anh Thư

Bảo hiểm Hàng không AIC đặt kế hoạch doanh thu đi lùi

Tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI, UPCoM: AIC) chiều 30/6, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.609 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.559 tỷ đồng, đều giảm 9% so với thực hiện năm 2022.