Từ khóa: #Ernie Bot
Trung Quốc cấm ChatGPT

Trung Quốc cấm ChatGPT

Theo China Daily , Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty công nghệ hàng đầu của nước này như Tencent, Alibaba không cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ ChatGPT trên nền tảng trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba.