Từ khóa: #GDP
Tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc thành công đạt được mục tiêu đề ra của chính phủ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023 đạt 5,2%

Ngày 16/1, dữ liệu chính thức được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế số hai thế giới này trong năm 2023 đạt 5,2% - đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng hàng năm là 5% đề ra trước đó.