Từ khóa: #HDS
Trong tờ trình, HDBank cho rằng việc sở hữu một công ty chứng khoán sẽ giúp nhà băng mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

HDBank sẽ mua lại công ty chứng khoán nào?

HDBank vẫn chưa công bố danh tính cụ thể của công ty chứng khoán là mục tiêu mua lại, tuy nhiên theo tìm hiểu của Mekong ASEAN, công ty chứng khoán đảm bảo tất cả các điều kiện HDBank đặt ra chính là Chứng khoán HD.