Từ khóa: #Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN)