Từ khóa: #NCB
Ngân hàng NCB biến động nhân sự cấp cao

Ngân hàng NCB biến động nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB) vừa công bố việc thay đổi nhân sự cấp cao, theo đó ban điều hành NCB hiện còn lại 3 thành viên gồm Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Đình Tuấn (được bổ nhiệm vào tháng 5/2022) và hai phó tổng giám đốc.