Từ khóa: #Petrosetco
Tổng giám đốc Vũ Tiến Dương báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2022

Petrosetco ước đạt 300 tỷ lãi trước thuế cho năm 2022

Tại buổi Tổng kết hoạt động năm 2022 vừa qua, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HOSE: PET) công bố doanh thu năm 2022 ước đạt 18,000 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với năm 2021, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 300 tỷ đồng, giảm gần 28%.