Từ khóa: #PTI
Ông Nguyễn Kim Lân tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PTI. Ảnh: Anh Thư

Bảo hiểm PTI thay Tổng giám đốc

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa có công bố thông tin về các quyết định thay đổi nhân sự gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Cokyvina vẫn chưa thể thoái vốn ra khỏi PTI

Cokyvina chưa thể rút khỏi Bảo hiểm PTI

Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 8/9 thông báo quyết định không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần PTI của CTCP Bảo hiểm Bưu điện thuộc sở hữu của CTCP Cokyvina (HNX - CKV) do không đủ điều kiện.