Từ khóa: #PVS
Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Báo Nhân dân.

Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50%

Theo báo cáo tài chinh hợp nhất quý I/2022. Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) ghi nhận lợi nhuận gộp chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhờ kiểm soát tốt các chi phí nên lãi sau thuế tăng 53%.