Từ khóa: #số hóa
Rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử.

Khai tử hóa đơn giấy từ 1/7/2022

Theo thông tư của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử gồm ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử, kể từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực.